KMÜ Öğrenci konsey başkanlığı seçimi yapıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrenciler, ilgili yönerge kapsamında demokratik bir süreç izleyerek Öğrenci Konseyi Başkanını ve konsey üyelerini seçtiler. Üniversitenin akademik birimlerini temsil eden 11 aday arasından Kamil Özdağ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Emre Ökkeş Soydemir Öğrenci Konseyi Başkanı olarak seçildi.

 

KMÜ Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu seçimlerinde; Genel Sekreterliğe Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Hüseyin Kara, Saymanlık görevine M.Y.O. temsilcisi Erdem Sürbehan Eğitim Sorumlusu olarak Edebiyat Fakültesi temsilcisi Berat Çöl; Sağlık, Kültür ve Spor Sorumluluğuna Beden Eğitim Spor Yüksekokulu temsilcisi Erkan Bingöl; Denetim Kurulu Başkanlığına da İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Temsilcisi Kerem Yüksel seçildi. Denetim Kurulu üyesi olarak ise Sağlık Yüksekokulu temsilcisi Serdar Elmas seçildi.

 

Kurultay Divan Kurulu seçimlerinde ise Başkanlığına Kazım Karabekir MYO temsilcisi Ahmet Şahbazoğlu Başkan Yardımcısı olarak da Sağlık Hizmetleri MYO temsilcisi Büşra KAYHAN ve Ermenek MYO temsilcisi Suzan Selek seçildi.

 

Seçim tamamlandıktan sonra, Öğrenci Konseyi Başkanı ve konsey üyeleri Rektör Prof. Dr. Sabri Gökmen’i ziyaret ettiler. Üniversitenin sosyokültürel faaliyetlerinin sürdürülmesinde Öğrenci Konseyinin etkinliklerinin öneminden bahseden Rektör Prof. Dr. Sabri Gökmen, öğrenci temsilcilerini tebrik etti ve her temsilci öğrencinin, kendi akademik birimindeki sorunları rahatlıkla üniversite yönetimine aktarabileceğini, paylaşılan sorunlara en kısa zamanda çözüm önerilerini birlikte ortaya koyulabileceğini açıkladı.

 

KMÜ Öğrenci Konseyi 2010-2011 eğitim-öğretim yılı süresince, her akademik birimdeki öğrencilerin sorunlarının belirlenmesi, görüş ve önerilerin ilgili yönetim organlarına iletilmesi, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak toplumsal duyarlılık projelerinin geliştirilmesi, öğrencilerin sosyal sorumluluk gerektiren faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi gibi etkinlikler yapacak. 

 

 

 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yunus Emre Yerleşkesi
Telefon : 0338 226 20 72 Belgegeçer : 0338 226 20 74 E-posta :ogrencikonsey@kmu.edu.tr
70100/KARAMAN

Sayaç