Tanıtım

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi olarak; öğrenci arkadaşlarımızın; eğitim, sağlık, spor, kültürel ve bilimsel yaşamlarının zenginleştirilmesi, genel sorunlarının üniversitemiz yönetim birimleri ile işbirliği içerisinde çözülmesi ve önerilerinin değerlendirilmesi yönünde çalışmak, Üniversitemizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek temel görevimizdir.

 

Üniversitemizde üstlendiği görevi kurulduğu günden buyana hakkıyla yerine getiren konseyimizin yeni yönetim kurulu olarak, 10/11/2009 tarihinde yapılan ve fakülte ve yüksekokul öğrenci temsilcilerinin katılımıyla yapılan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi Seçimi sonucunda göreve gelmiş bulunmaktayız

            İlk kez 2008-2009 döneminde üniversitemizde görev almış olan konseyimiz, geçtiğimiz 2 yıllık süreç içerisinde üniversitemiz yanında, Türk Yükseköğretim Öğrencileri’nin temsiliyeti anlamında, ulusal alanda da bir çok başarılara imza atmıştır.

       Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin Amaçları:

 • Üniversitemizdeki tüm öğrenci yapılanma ve faaliyetlerini koordine etmek.
 • Başta üniversitemiz senatosu olmak üzere öğrencileri ilgilendiren tüm konularda görev yapan yönetim birimlerine katılarak, söz sahibi olmak.
 • Düzenlenen tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin, öğrencilerin isteğine göre oluşmasını sağlamak.
 • Üniversitemiz öğrencilerini kendi branşlarındaki, her türlü bilimsel etkinliklere katılmaları için teşvik etmek.
 • Üniversitemiz öğrencilerini ulusal ve uluslar arası platformda en iyi şekilde temsil etmek.

 

       Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin Özgörevi(Misyonu):

 Türk Milleti`nin Ulu Önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk` ün ilke ve inkılaplarına bağlılığımızdan hiç bir şekilde taviz vermeden, öğrenci arkadaşlarımızın eğitim, sağlık, spor, kültürel ve bilimsel yaşamlarının zenginleştirilmesi,  genel sorunlarının üniversitemiz yönetim birimleri ile işbirliği içerisinde çözülmesi ve önerilerin değerlendirilmesidir.

      Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin Uzgörüşü (Vizyonu):

Çağın gerektirdiği donanımı yakalayıp, ahlaklı hizmet anlayışı ve sorunların çözümünden yana tavır alarak ulusal ve uluslar arası camiada, üniversitemiz öğrenci konseyi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin örnek taşıyacak nitelikte olmasını sağlamak, yürütülen etkinliklerle üniversitemiz öğrencilerinin ülke ve dünya gündemine duyarlı hale gelmelerini sağlamak ve de onlara Atatürk’ün tarif ettiği Türk Milleti’nin yüksek idealine ulaşmak amacıyla her alanda ihtiyaç duyacakları bilgi ve birikimi kazandırmaktır.

       Öğrenci Konseyi’nin Kulüp ve Topluluklar dan Farklılık ve Üstünlükleri:

 • Öğrenci Konseyleri, üniversitelerde ki tüm öğrencilerin eğitim, sağlık, spor, kültürel ve bilimsel yaşamlarının zenginleştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütürken, öğrenci kulüp ve toplulukları sadece kendi branşlarında faaliyetlerini yürütürler.
 • Öğrenci Konseyi üniversitemizde öğrencileri ilgilendiren kararların alındığı tüm yönetim mekanizmalarında söz sahibidir.
 • Öğrenci Konseyi üniversitemizde ki tüm öğrenciler adına anayasanın ve üniversitemiz etik kurallarının el verdiği ölçüde gerekli gördüğü her türlü kararları alabilirken, öğrenci kulüp ve toplulukları sadece kendi birimleri ile ilgili kararları alabilirler.
 • Üniversitemizdeki tüm öğrenciler Öğrenci Konseyi’nin doğrudan, asli üyesi iken, öğrenci kulüp ve toplulukları kendi şartları dahilinde üyelerini belirlerler.
 • Öğrenci Konseyi üniversitemiz öğrencilerini ulusal ve uluslar arası platformda temsil etmekle birinci dereceden görevlidir.
 • Öğrenci Konseyi üniversitemizdeki öğrencilerin haklarını savunmakla birinci dereceden görevlidir.

 

 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yunus Emre Yerleşkesi
Telefon : 0338 226 20 72 Belgegeçer : 0338 226 20 74 E-posta :ogrencikonsey@kmu.edu.tr
70100/KARAMAN

Sayaç